ΑΠΟΨΕΙΣ

Άντε και στην Βαστίλη!

 06/02/2024 12:00

Σε μία ευνομούμενη κοινωνία οι πολίτες οφείλουν να χρησιμοποιούν και να σέβονται τα άρθρα του Συντάγματος. Κομβικής σημασίας είναι το άρθρο 120.2

«Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων».

Αλλά και το 5.1. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Και το 16.1. «H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα».

Αναρωτιέμαι όταν κάποιοι αποφασίζουν ή προτείνουν ή προκαλούν κάποιους να πάρουν μία παράνομη απόφαση, ποιος είναι ο σεβασμός; Και τι προβλέπεται από τους Νόμους;

Ποινικός κώδικας άρθρο 46.1. «Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης».

Και άρθρο 334.3. « Όποιος εισέρχεται παράνομα σε κατάστημα ή χώρο δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή επιχείρησης κοινής ωφέλειας ή σε χώρο που χρησιμοποιείται από υπάλληλο πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή παραμένει στους χώρους αυτούς παρά τη θέληση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού που τους χρησιμοποιεί, θέληση την οποία του δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος της υπηρεσίας ή ο υπάλληλός της ή ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, και προκαλεί έτσι διακοπή ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται όποιος παράνομα εισέρχεται ή παραμένει στους προαναφερόμενους χώρους ή καταστήματα κατά το χρόνο μη διεξαγωγής της υπηρεσίας ή του πλειστηριασμού με σκοπό την παρακώλυση αυτών».

Ζούμε το τελευταίο διάστημα έναν απόλυτο παραλογισμό. Στο πλαίσιο της λειτουργίας φοιτητικών συλλόγων αποφασίζεται -δεν έχει σημασία με τι συμμετοχή, η τέλεση μίας παράνομης ενέργειας. Κόμματα και πρόσωπα προτρέπουν ή και προτείνουν την τέλεση της. Κάθε νοήμονας άνθρωπος καταλαβαίνει διαβάζοντας τα παραπάνω τι συμβαίνει.

Αναρωτιέμαι γιατί δεν γίνεται προ ημερησίας συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων στην Βουλή και γιατί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν παρεμβαίνει.

Στην πράξη; Το μόνο που θα γίνει είναι να μετατραπούν μέχρι τις ευρωεκλογές όλα τα πανεπιστήμια σε εξ αποστάσεως Ιδρύματα προς χαρά μερικών εκ των φοιτητών και των καθηγητών και των υπαλλήλων τους με την προσπάθεια κομμάτων να τσιμπήσουν ψήφους…

Περαστικά μας. Άλλωστε έχουμε και την Agrotica στη Θεσσαλονίκη και τους καλλιεργητές να απειλούν να την κάνουν αβίωτη με τα μηχανήματα τους.

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 04.02.2024