Κρασιά - Οινοποιεία

Οινοποιείο Κεχρής: Συνεχίζει την παράδοση στην καινοτομία και την παραγωγή ποιοτικής ρετσίνας

Ολοκληρώνοντας μία μεγάλη έρευνα 5 ετών, που αποτελεί ύψιστης σημασίας αντικείμενο για το σύνολο του ελληνικού κρασιού

 02/12/2023 14:23

Οινοποιείο Κεχρής: Συνεχίζει την παράδοση στην καινοτομία και την παραγωγή ποιοτικής ρετσίνας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο με τίτλο «Επίδραση του πρωτοκόλλου οινοποίησης στην εκχυλισιμότητα των πτητικών συστατικών της ρητίνης κατά την αλκοολική ζύμωση της ρετσίνας σε βαρέλια» το οποίο διεξήγαγε επί πέντε συναπτά έτη (τέσσερις σοδειές) το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ.

Η έρευνα είχε ως στόχο την εξέταση παραμέτρων που σχετίζονται με το πρωτόκολλο οινοποίησης του γλεύκους του σταφυλιού, δηλαδή της μίας από τις δύο βασικές πρώτες ύλες της ρετσίνας.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αξιοποιούνται ήδη από την εταιρεία στην παραγωγή των κρασιών της και κυρίως στην εμβληματική ετικέτα «Δάκρυ του Πεύκου». Με αυτό τον τρόπο, το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ συνεχίζει την παράδοση της εταιρείας στην καινοτομία και στην παραγωγή ποιοτικής ρετσίνας.

«Πέρα από τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, αυτό που κατέστη σαφές είναι το γεγονός ότι η έρευνα γύρω από την παραγωγή ρετσίνας αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο. Πολλές παράμετροι παραμένουν ανεξερεύνητες και είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές ακόμα ερευνητικές εργασίες, με τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών και φορέων, τόσο σε άλλες παραμέτρους όσο και στις υφιστάμενες, προκειμένου αυτές να επιβεβαιωθούν και σε άλλες σοδειές. Η έρευνα στη ρετσίνα, που μόλις ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, αποτελεί ύψιστης σημασίας αντικείμενο για το σύνολο του ελληνικού κρασιού», αναφέρει χαρακτηριστικά, με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας, η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, οινολόγος – χημικός μηχανικός, Ελένη Κεχρή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υλοποίηση του έργου συμμετείχε το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας, κυρίας Ανδρεάνας Ασημοπούλου

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο με τίτλο «Επίδραση του πρωτοκόλλου οινοποίησης στην εκχυλισιμότητα των πτητικών συστατικών της ρητίνης κατά την αλκοολική ζύμωση της ρετσίνας σε βαρέλια» το οποίο διεξήγαγε επί πέντε συναπτά έτη (τέσσερις σοδειές) το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ.

Η έρευνα είχε ως στόχο την εξέταση παραμέτρων που σχετίζονται με το πρωτόκολλο οινοποίησης του γλεύκους του σταφυλιού, δηλαδή της μίας από τις δύο βασικές πρώτες ύλες της ρετσίνας.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αξιοποιούνται ήδη από την εταιρεία στην παραγωγή των κρασιών της και κυρίως στην εμβληματική ετικέτα «Δάκρυ του Πεύκου». Με αυτό τον τρόπο, το οινοποιείο ΚΕΧΡΗΣ συνεχίζει την παράδοση της εταιρείας στην καινοτομία και στην παραγωγή ποιοτικής ρετσίνας.

«Πέρα από τα σημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, αυτό που κατέστη σαφές είναι το γεγονός ότι η έρευνα γύρω από την παραγωγή ρετσίνας αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο. Πολλές παράμετροι παραμένουν ανεξερεύνητες και είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές ακόμα ερευνητικές εργασίες, με τη συμμετοχή και άλλων εταιρειών και φορέων, τόσο σε άλλες παραμέτρους όσο και στις υφιστάμενες, προκειμένου αυτές να επιβεβαιωθούν και σε άλλες σοδειές. Η έρευνα στη ρετσίνα, που μόλις ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, αποτελεί ύψιστης σημασίας αντικείμενο για το σύνολο του ελληνικού κρασιού», αναφέρει χαρακτηριστικά, με αφορμή την ολοκλήρωση της έρευνας, η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, οινολόγος – χημικός μηχανικός, Ελένη Κεχρή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υλοποίηση του έργου συμμετείχε το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας, κυρίας Ανδρεάνας Ασημοπούλου

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία